ویژه نامه جستار شخصی: فاصله دو نقطه

 

امیدواریم با دانلود و مطالعه اولین ویژه نامه جستار شخصی، به نام فاصله دو نقطه ( Personal essay 02 ) که با تلاش سرکار خانم نسرین شیرین نیاز جمع آوری گردیده است، لذت ببرید.

فاصله دو نقطه  را دانلود کنید و بخوانید:

دانلود فایل PDF فاصله دو نقطه

با احترام

تیم نویسندگی خلاق