سال نو مبارک.

امسال برای خیلی‌ها سال آغاز نوشتن است. سال تحقق یک آرزوی همیشگی.

آیا شما هم جزو کسانی هستید که آرزوی نویسندگی دارند؟

آرزوی خود را تا چه حد می‌شناسید؟