ویژه نامه جستار شخصی

 

امیدواریم با دانلود و مطالعه اولین ویژه نامه جستار شخصی، به نام نور زمستانی ( Personal essay 01 ) که با تلاش سرکار خانم نسرین شیرین نیاز جمع آوری گردیده است، لذت ببرید.

نور زمستانی را دانلود کنید و بخوانید:

دانلود فایل PDF نور زمستانی

با احترام

تیم نویسندگی خلاق