نوشتاردرمانی (نوشتن درمانی) چه دردی از ما دوا می‌کند؟ سه تکنیک فوری برای انجام نوشتاردرمانی

نوشتاردرمانی (نوشتن درمانی) چه دردی از ما دوا می‌کند؟ + سه تکنیک فوری برای…


نوشتاردرمانی (نوشتن درمانی)؛ پلی به سوی آینده بهتر

  نوشتاردرمانی (نوشتن درمانی)؛ پلی به سوی آینده بهتر زینب شاهدی مشاور…


قهرمان داستان زندگی‌تان باشید، نه قربانی‌اش

    قهرمان داستان زندگی‌تان باشید، نه قربانی‌اش زینب شاهدی/ مشاور…


نوشتاردرمانی یا مشاوره‌ی حضوری؟

    نوشتاردرمانی یا مشاوره‌ی حضوری؟ جیم برن/ ترجمه: زینب شاهدی……


نوشتن اِبرازی چیست؟

      نوشتن اِبرازی/ اکسپرسیو رایتینگ چیست؟ زینب شاهدی | مشاور…