نوشتاردرمانی (نوشتن درمانی) چه دردی از ما دوا می‌کند؟ سه تکنیک فوری برای انجام نوشتاردرمانی

  نوشتاردرمانی (نوشتن درمانی) چه دردی از ما دوا می‌کند؟ + سه تکنیک فوری…


اگر افسرده‌اید، ننویسید (منطقه ممنوعه نوشتاردرمانی)

  اگر افسرده‌اید، ننویسید (منطقه ممنوعه نوشتاردرمانی/ نوشتن درمانی)……


قهرمان داستان زندگی‌تان باشید، نه قربانی‌اش

    قهرمان داستان زندگی‌تان باشید، نه قربانی‌اش زینب شاهدی/ مشاور…


نوشتاردرمانی یا مشاوره‌ی حضوری؟

    نوشتاردرمانی یا مشاوره‌ی حضوری؟ جیم برن/ ترجمه: زینب شاهدی……


ژورنال‌نویسی کار قشنگی است

  ژورنال‌نویسی کار قشنگی است کثلین آدامز، ترجمه زینب شاهدی  …