نوشتاردرمانی چه دردی از ما دوا می‌کند؟ سه تکنیک فوری برای انجام نوشتاردرمانی

  نوشتاردرمانی چه دردی از ما دوا می‌کند؟ + سه تکنیک فوری برای انجام…


اگر افسرده‌اید، ننویسید

  اگر افسرده‌اید، ننویسید زینب شاهدی/ مشاور روانشناسی- مجموعه‌ی نویسندگی…


قهرمان داستان زندگی‌تان باشید، نه قربانی‌اش

    قهرمان داستان زندگی‌تان باشید، نه قربانی‌اش زینب شاهدی/ مشاور…


نوشتاردرمانی یا مشاوره‌ی حضوری؟

    نوشتاردرمانی یا مشاوره‌ی حضوری؟ جیم برن/ ترجمه: زینب شاهدی……


ژورنال‌نویسی کار قشنگی است

  ژورنال‌نویسی کار قشنگی است کثلین آدامز، ترجمه زینب شاهدی  …